بررسی توزیع کود دراستان خراسان جنوبی

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت حسابرسی و بازرسی،

برابراعلام خبر روابط عمومی مدیریت حسابرسی وبازرسی آقای ظاهری کارشناس حسابرسی با حضوردر استان خراسان جنوبی روند توزیع کود در 8 ماهه گذشته رابررسی نمودند در این بازدید سرکار خانم نظری معاونت امور مالی شرکت خدمات حمایتی نیز حضور داشتند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید