برگزاری جلسه ستاد تغذیه استان کردستان با دستور کار گزارش عملکرد 8 ماهه از طریق تله کنفرانس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان،

جلسه ستاد تغذیه استان با حضور جناب آقای مهندس کشاورز معاون محترم وزیر و جناب آقای مهندس رسولی عضو محترم هیئت مدیره و مدیر عامل و سایر اعضای محترم هیئت مدیره شرکت، معاون محترم بهبود تولیدات گیاهی سازمان و مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان به صورت تله کنفرانس تشکیل شد.

در این جلسه آقای مهندس کشاورز از عملکرد هشت ماهه استان در مصرف متعادل کودهای شیمایی قدردانی کردند .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید