بوجاری وپارت چینی920 تن از بذرهای خام خریداری شده برنج( شلتوک) در سایت بذرگیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از پروسس900 تن بذرخام خریداری شده از پیمانکاران تولید بذر استان تا تاریخ بیست وششم بهمن ماه خبر داد.

دکتر صالح محمدی با بیان اینکه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان درجهت سیاست راهبردی وزارت جهاد کشاورزی در خوداتکایی تولید برنج و براساس برنامه پیشنهادی سازمان جهاد کشاورزی برای تولید بذر گواهی شده مبادرت به خرید شلتوک ارقام مختلف برنج نموده که در حال عملیات نهایی پروسس بذر می باشد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید