انتخاب امور مالی استان البرز بعنوان امور مالی برتر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز در راستای دستور عضو محترم هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مبنی بر رعایت انضباط مالی در استانها ، عامل ذیحساب و مسئول مالی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز در گردهمایی مسئولین محترم امور مالی کشور بعنوان امور مالی برتر انتخاب گردید. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید