توزیع کود های شیمیایی

توزیع کود سولفات پتاسیم و سوپر فسفات تریپل در استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی  از توزیع کود سولفات پتاسیم و سوپرفسفات تریپل در بهمن  ماه سال جاری در سطح استان خبر داد.

سید علیرضا موسوی در ادامه افزود:  در بهمن  ماه سال جاری مقدار 60000 کیلوگرم کود سولفات پتاسیم و سوپرفسفات تریپل توسط کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی سطح استان جهت استفاده در باغات و مزارع توزیع گردیده است . .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید