تأمین و توزیع 93 هزار تن انواع کود در استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از تامین و توزیع 93 هزار تن انواع کود در شش ماهه نخست سال جاری در بخش کشاورزی این استان خبرداد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از تامین و توزیع 93 هزار تن انواع کود در شش ماهه نخست سال جاری در بخش کشاورزی این استان خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران علی محسنی در گفتگویی با اعلام این خبر گفت : از ابتدای سال جاری تا کنون 93 هزار تن انواع کود شیمیایی شامل کودهای ازته ، فسفات ، سوپرفسفات تریپل ، پتاس ، سوپرفسفات ساده و کلرور پتاسیم برای بخش کشاورزی استان تأمین و حدود 50هزارتن از این مقدار در بین کشاورزان متقاضی استان توزیع شد. وی افزود در حال حاضر حدود 43 هزار تن از کودهای تامین شده برای مصارف کشت پاییزه استان در انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ذخیره سازی شده اند . وی با اشاره به نقش بی بدیل نهاده ها بخصوص کودهای مجاز و استاندارد در تقویت و تثبیت عناصر غذایی خاک های زراعی و باغی افزود بیشترین مقدار کود توزیع شده در سطح استان طی این مدت کود ازته به میزان 38 هزار تن بوده است و بعد از آن کود سوپرفسفات تریپل به میزان 6400 تن قراردارد. وی همچنین با اشاره به اهمیت بسیار زیاد کود کلرور پتاسیم برای تقویت خاک اراضی کشاورزی مازندران افزود در حال حاضر کود کلرور پتاسیم با توجه به نیاز خاکهای زراعی و باغی استان مازندران به مقدار کافی توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تامین شده است و در این زمینه انتظار می رود کشاورزان با تهیه این کود و مصرف آن براساس توصیه های کارشناسان نسبت به تقویت و اصلاح خاک های زراعی خود اقدام نمایند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید