صدور مجوز 1000 تنی حمل آزاد کود شیمیایی داخل استانی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

فریدون نقی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین اعلام کرد؛ با توجه به برگزاری مناقصه حمل و نقل نهاده های کشاورزی از طریق سامانه ستاد الکترونیکی دولت و عدم اعلام برنده، طی هماهنگی با دفتر مرکزی مجوز 1000 تنی جهت حمل و تخلیه و بارگیری نهاده های کشاورزی برای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین در بهمن ماه سالجاری صادر شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید