گزارش عملکرد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی در پورتال سازمان جهاد کشاورزی استان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

مهندس محسن نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی با علام این خبر بیان کرد گزارشی از عملکرد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی در خصوص میزان توزیع انواع کودهای کشاورزی برای کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی استان خراسان شمالی در پورتال سازمان جهاد کشاورزی استان ، درج گردید.

برای دریافت لینک اینجا کلیک کنید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید