ارسال نمونه کود سولفات پتاسیم به آزمایشگاه کرج

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از ارسال نمونه کود سولفات پتاسیم به آزمایشگاه کرج خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این مطلب افزود: در راستای اجرای دستورالعمل کنترل کیفی نهاده های کشاورزی تولید داخل نمونه تهیه شده توسط کارگروه به آزمایشگاه مرکز تحقیقات کرج ارسال گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید