نشست و گفتگوی مدیر حسابرسی و بازرسی با مدیر مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی،

در جلسه صبح امروز، جناب آقای طریقت خوب مدیر حسابرسی و بازرسی با مدیر مرکز تحقیقات، ضمن بررسی فرآیند کاری آزمایشگاه کنترل کیفی کود از واحد قرنطینه و آزمایشگاه کود این مرکز نیز بازدید و مورد کارشناسی قراردادند.

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید