همایش روز جهانی خاک در استان مازندران

همایش گرامیداشت  روز جهانی خاک با حضور مدیران و مسئولین ملی و استانی و هم چنین محققان ،کارشناسان و صاحب نظران حوزه خاک و کشاورزی در سالن اجتماعات سازمان جهاد کشاورزی مازندران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران،

در این نشست که مهندس مجید سلطانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران هم در آن حضور داشته اند،  مهندس شهیدی فر رئیس سازمان جهادکشاورزی مازندران، مهندس پرستار مشاور و معاون معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی ،مهندس فرهادی مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی جهاد کشاورزی مازندران و دکتر رمضانپور رئیس مرکز تحقیقات و آموزش جهاد کشاورزی و منابع طبیعی مازندران به تفصیل در زمینه اهمیت خاک در بخش کشاورزی و جلوگیری از فرسایش و آلودگی خاک به ایراد سخن پرداختند.در این نشست هم چنین براین نکته اساسی تاکید شد کودهای کشاورزی به عنوان منابع اصلی تغذیه گیاهان زراعی و باغی محسوب می شوند و با توجه به نهادینه شدن مصرف بهینه کود براساس نیازهای محصولات کشاورزی بنابراین هیچ مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید