روابط عمومی شركت خدمات حمایتی كشاورزی استان خراسان رضوی گزارش مي دهد:

تشكیل جلسه با حضور رییس محترم سازمان جهاد كشاورزی خراسان رضوی

.

 رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی جناب آقای مهندس مزروعی به همراه مدیر محترم امورشهرستانها و مجلس سازمان جهاد استان جناب آقای مهندس ذوقی در دفتر مدیریت شركت خدمات حمایتی استان خراسان رضوی با حضور مدیر محترم شركت جناب آقای مهندس كاشكی تشكیل جلسه دادند. در این جلسه رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی جناب آقای مهندس مزروعی در خصوص موضوعات مهمی از قبیل مکانیزاسیون و دنباله بندهای تراکتور و چگونگی عملکرد کشت در سطح استان و نحوه توزیع کود شیمیایی و بذر در سطح استان و در مورد فقر غذایی مزارع گیاهی در استان صحبت و تبادل نظر فرمودند و در خاتمه راهكارهای مناسبی در اين مورد ارائه نمودند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید