بازدید

بازدید تیم گروه کارشناسی این شرکت ازسایت خرید و بوجاری بذر سویا شرکت دانه های روغنی گرگان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  استان گلستان، از بازدید تیم  گروه کارشناسی این شرکت ازسایت خرید و بوجاری بذر سویا شرکت دانه های روغنی گرگان خبرداد.

 وی تصریح کرد: در این بازدید مقصودلو نژاد مسئول حراست و  اعتراف وادیم از بخش های تخصصی شرکت حضور داشتند.

در این بازدید فختوری کارشناس دانه های روغنی  گرگان تیم گروه را همراهی نمود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید