با حضور بازرس ويژه وزارت كشور

كارگروه نظام سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم تشكيل شد

به گزارش روابط عمومی و امور بين الملل شركت خدمات حمايتی كشاورزی

جلسه مشترك اعضاء كارگروه نظام سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم با حضور بازرس ویژه وزارت كشور رأس ساعت 10/30 دقیقه صبح روز چهارشنبه 94/12/12 در سالن جلسات شركت خدمات حمایتی كشاورزی برگزار شد.

در ابتدای جلسه جناب آقای مهندس سیف مدیرعامل محترم شركت گزارشي از سرفصل فعالیتهای شركت ارائه نمودند. در ادامه جناب آقای مهندس مجیدزاده دبیر كارگروه شرح گزارش فعالیتهای شركت را بصورت پاورپوینت ارائه نمودند.

سپس جناب آقای مهندس موم نام بازرس ویژه وزارت كشور از نحوه برپایی جلسات ماهانه كارگروه درسطح هیئت وزیران با حضور ریاست محترم جمهور در «نهاد ریاست جمهوری یا وزارت كشور» كه دبیر كارگروه می باشد، تشكیل می گردد گزارشی ارائه نمودند. و وازرتخانه ها را با توجه به عملكردشان رتبه بندی می نمایند، كه شركت خدمات حمایتی كشاورزی از شركت های موفق در این رابطه می باشد. جلسه رأس ساعت 12 خاتمه یافت. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید