تامین و توزیع کود فسفات تریپل استان ایلام

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام از تامین کود سوپر فسفات تریپل در استان ایلام  خبر داد.

آیت جمالی در این رابطه افزود: از ابتدای سال جاری تا 12بهمن ماه مقدار 382 تن ونیم کود سوپرفسفات تریپل به  ارزش ریالی 32,294,358,000 توزیع شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام عنوان کرد: این کود  از طریق شبکه کارگزاری بین کشاورزان در سطح ده شهرستان توزیع شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید