فعالیت‌های شاخص کشاورزی خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی به نقل از معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان گفت: با وجود کاهش ۳۸ درصدی سطح زیرکشت محصولات زراعی در استان، مجموع تولیدات زراعی از ۴۲۰ هزار تن در ابتدای دولت تدبیر و امید به ۵۹۸ هزار تن در زمان حاضر رسیده است.

وی اظهار داشت: سطح زیرکشت محصولات باغی از ۵۹ هزار هکتار به ۶۹ هزار هکتار معادل ۴۴ درصد افزایش یافته است.

محمد مهدی سعیدی ادامه داد: امسال چهار هزار و ۶۰ هکتار با پیش بینی تولید هفت هزار و ۶۷۵ تن محصول به این کار اختصاص یافته است.

در حال حاضر بیش از ۱۸۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی خراسان جنوبی زیرکشت محصولات باغی و زراعی است و بیش از ۴۰ درصد جمعیت استان به کشاورزی اشتغال دارند.

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید