تامین کود 1903 هکتار مزارع گندم شهرستان سرایان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی اعلام کرد: کود 1903 هکتار از مزارع گندم شهرستان سرایان توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تامین شده و در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.

محمد مهدی سعیدی افزود: کودهای کشاورزی تامین شده برای مزراع گندم شامل کودهای ازته، فسفاته و پتاسه بوده اند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید