تبریک انتصاب به قائم مقام محترم معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی

از سوی مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید