سهم کود 100 هکتار باغات مرکبات شهرستان طبس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: کودهای پر مصرف مورد نیاز باغات مرکبات اعم از ازته، فسفاته و پتاسه برای 100 هکتار زیر کشت مرکبات شهرستان طبس توسط شرکت تامین شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید