حضور فعال در نمایشگاه گل و گیاه استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان

باستحضار میرساند که این شرکت از تاریخ 97/9/13  لغایت 97/9/16   با کلیه  امکانات در نمایشگاه گل و گیاه که در محل نمایشگاههای بین المللی استان گیلان تشکیل گردیده بود شرکت نمود و  توانمنیدهای شرکت خدمات (انواع کودها و بذور و سموم و... ) را در معرض بازدید کنندگان قرارداد 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید