تشویق و قدردانی از پرسنل مرتبط با عملیات کیسه گیری کود فله

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از پرسنل مرتبط با عملیات کیسه گیری کود فله در انبار سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین تقدیر و تشکر نمود.

نقی زاده اعلام کرد؛ با توجه به ارسال بیش از 7000 تن کود فله از مبادی جهت انبار سازمانی استان طی سه ماهه گذشته و تلاش شبانه روزی پرسنل مرتبط انباری و همچنین سختی های عملیات کیسه گیری و نظارت بر اجرای صحیح روند کار از کلیه همکاران محترم و زحمت کش انبار تقدیر و قدردانی می شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید