ذخیره سازی کود اوره در انبار کارگزاران استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین

با توجه به اتمام کشت پاییزه و عدم نیاز به مصرف کود اوره در زمان فعلی، کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی استان قزوین عملیات ذخیره سازی کودهای ازته را جهت استفاده بصورت سرک در اسفند ماه سالجاری و بهار سال آینده با توجه به مشکلات ترافیک حمل کود در زمان مصرف، آغاز نموده اند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید