بذر گندم تولیدی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در حال توزیع می باشد .

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید