مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران :

برگزاری کارگاه آموزشی کنترل کیفی کودهای وارداتی در مازندران

.

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از برگزاری کارگاه آموزشی استقرار نظام کنترل و تضمین کیفیت کودهای شیمیایی وارداتی در این استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران علی محسنی با اعلام این خبر گفت: این کارگاه آموزشی در دو روز و در تاریخ های 6/12/94 و 9/12/94 و با حضور بیش از 150 نفر از کارگزاران فعال در زمینه تأمین و توزیع کود تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به میزبانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران برگزارشد و طی آن کارگزاران تحت پوشش با چگونگی نمونه برداری از کودهای وارداتی و همچنین رعایت دقیق دستورالعمل های مرتبط با نظام کنترل و تضمین کیفیت کودهای وارداتی آشنا شدند.

وی اضافه کرد طرح مباحث آموزشی مرتبط در این کارگاه آموزشی توسط کارشناسان معاونت فنی و تولیدی این مدیریت صورت گرفته است.

در پایان کارگاه آموزشی جلسه پرسش و پاسخ با حضور کارگزاران حاضر در کارگاه آموزشی نیز برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید