کود شیمیایی

حمل حدود 4 هزار و 700 تن انواع کود شیمیایی به شهرستان ملایر استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

از ابتدای سالجاری تا پایان دیماه مقدار 4 هزار و 700 تن انواع کود شیمیایی اوره، کود شیمیایی سولفات پتاسیم و کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان برای شهرستان ملایر، حمل شده است.

آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان با اعلام این خبر گفت از مقدار 4 هزار و 700 تن انواع کود شیمیایی حمل شده به شهرستان ملایر، مقدار 4 هزار و 530 تن کود شیمیایی اوره، 60 تن کود شیمیایی سولفات پتاسیم و 110 تن کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل بوده است که طبق سهمیه بندی سازمان جهاد کشاورزی استان، برای آن شهرستان حمل شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید