حمل درون استانی کود شیمیایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد مهدی سعیدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت : در دی ماه سال جاری مقدار 330 تن انواع کود به انبار کارگزارانی که در شعاع  200-150 کیلومتری بوده اند، فرستاده شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید