متن تبریک کارگزاران بخش خصوصی کود به انتصاب مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

به گزارش  روابط عمومی  شرکت خدمات  حمایتی کشاورزی  استان  گلستان،

کارگزاران بخش خصوصی کود های شیمیایی استان، انتصاب بجا و شایسته حمید  هزار جریبی را به مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان تبریک و  عرض نموده و از پی گیری و تلاش مجدانه ایشان و کارکنان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان در تامین و توزیع کود های شیمیایی، تقدیر و تشکر کردند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید