تحویل کود اوره به شهرستان قاین خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد مهدی سعیدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی اعلام کرد: در دی ماه مقدار 135 تن کود اوره تحویل کارگزاران شهرستان قاین شد تا بین کشاورزان متقاضی توزیع شود.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید