تامین و توزیع کودهای مورد نیاز مزارع گندم شهرستان بیرجند

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: کودهای مورد نیاز گندم کاران شهرستان بیرجند توسط شرکت تامین و در اختیار آنان قرار گرفت.

وی افزود: این کودها برای 250 هکتار از مزارع گندم آبی در شهرستان بیرجند بوده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید