عملیات تخلیه، کیسه گیری، توزین، ردیف چینی و چاپ قیمت مصوب برروی کیسه های کود فله دی فسفات آمونیوم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل:

عملیات تخلیه، کیسه گیری،  توزین، ردیف چینی و چاپ قیمت مصوب برروی کیسه های کود فله دی فسفات آمونیوم رسیده از مبادی به انبار سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اردبیل واقع در شهرستان پارس آباد مغان به مقدار300 تن با موفقیت انجام شد.  

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید