جلسه تامین و توزیع انواع کود شیمیایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان از تشکیل جلسه ی هم اندیشی در خصوص تامین و توزیع انواع کود شیمیایی خبر داد که منجر به تصمیمات ذیل گردید:

1- اولویت بندی نیاز کودی در سطح استان سمنان

2- توجه کارگزاران در تحویل کود به کشاورزان 

3- حساسیت جهاد کشاورزی شهرستان ها به نیاز مناطق 

4- اطلاع رسانی و توجه داشتن به شرایط روز و جلوگیری از حساسیت و نارضایتی مردمی در خصوص تامین و توزیع کود

5- استفاده از کود های ماکرو .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید