بارگیری وحمل300تن کوداوره ازمبداپتروشیمی کرمانشاه به استان اردبیل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزیاستان اعلام کرددردیماه سال جاری باهماهنگی پتروشیمی کرمانشاه وهمکاری وتلاش همکارن موفق شدیم مقدار300تن کوداوره ازمبداپتروشیمی کرمانشاه جهت استان اردبیل بارگیری وارسال نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید