مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران :

توزیع انواع کود کشاورزی در مازندران از مرز 90 هزار تن گذشت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران علی محسنی با اعلام این خبر گفت : 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع بیش از 91 هزار تن انواع کود کشاورزی در این استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران علی محسنی با اعلام این خبر گفت : از ابتدای سال جاری تا کنون 125 هزار و 500 تن انواع کود برای بخش کشاورزی استان مازندران تأمین شدکه از این میزان تاکنون 91 هزار و 500 تن انواع کود در بخش کشاورزی استان توزیع شد و 34هزار تن هم برای کشت بهاره در انبارهای این شرکت ذخیره سازی شده است. وی کودهای توزیع شده در بخش کشاورزی استان مازندران در این مدت را شامل کودهای ازته ، دی آمونیوم فسفات ، سوپرفسفات ساده و تریپل ، پتاس و کلرورپتاسیم بر شمرد و افزود در حال حاضر تمامی نیازهای کودی استان به کودهای پر مصرف کشاورزی برطرف شده است و هیچ گونه کمبودی در این زمینه در سطح استان وجود ندارد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید