تامین و توزیع 470 تن کود اوره از طریق تعاونی روستایی در تنکابن

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع  470  تن کود کشاورزی ازنوع اوره در شهرستان تنکابن  در10 ماهه سال جاری از  طریق شبکه کارگزاران تعاونی روستایی تحت پوشش خبر داد 

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود 

کود اوره  تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 6کارگزار  توزیع تعاونی روستایی  تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی درسطح  شهرستان تنکابن توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید