بارگیری وحمل891تن کوداوره ازمبداپتروشیمی کرمانشاه به استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردباهماهنگی پتروشیمی کرمانشاه وتلاشوهمکاری همکاران موفق شدیم دردیماه سال جاری مقدار891تن کوداوره ازمبداپتروشیمی کرمانشاه جهت استان همدان بارگیری وحمل نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید