کود شیمیایی

حمل حدود 9 هزار و 850 تن انواع کود شیمیایی به شهرستان رزن استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

از ابتدای سالجاری تا پایان دیماه مقدار 9 هزار و 850 تن انواع کود شیمیایی اوره، کود شیمیایی سولفات پتاسیم، کود شیمیایی سولفات پتاسیم پودری و کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان برای شهرستان رزن، حمل شده است.

آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان با اعلام این خبر گفت از مقدار 9 هزار و 850 تن انواع کود شیمیایی حمل شده به شهرستان رزن، مقدار 9 هزار و 455 تن کود شیمیایی اوره، 190 تن کود شیمیایی سولفات پتاسیم، 25 تن کود شیمیایی سولفات پتاسیم پودری و 180 تن کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل بوده است که طبق سهمیه بندی سازمان جهاد کشاورزی استان، برای آن شهرستان حمل شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید