بارگیری وحمل975تن کوداوره ازمبداپتروشیمی کرمانشاه به استان زنجان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردباهماهنگی پتروشیمی کرمانشاه وتلاش وهمکاری همکاران موفق شدی دردیماه سال جاری مقدار975تن کوداوره جهت استان زنجان بارگیری وحمل نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید