بارگیری وحمل4098تن کوداوره ازمبدا پتروشیمی کرمانشاه به انبارسازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردباهماهنگی پتروشیمی کرمانشاه وتلاش همکاری همکاران موفق شدیم دردیماه سال جاری مقدار4098تن کوداوره به انبارسازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه بارگیری وحمل نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید