رتبه نخست استان مازندران در توزیع کود کلرور پتاسیم در سطح کشور

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از رتبه نخست استان مازندران در توزیع کود کشاورزی کلرور پتاسیم در بین استانهای کشور در 8 ماهه نخست سال جاری خبر داد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استانت مازندران،

مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان ماه آبان بیش از 6هزار تن کود کلرور پتاسیم برای بخش کشاورزی استان مازندران تأمین و در بین کشاورزان متقاضی استان توسط کارگزاران تحت پوشش توزیع شد که براساس گزارش تهیه شده توسط معاونت برنامه ریزی و فن آوری اطلاعات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران در بین استانهای کشور در 8 ماهه سال جاری حائز رتبه  نخست شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید