نمونه برداری از کود دی آمونیوم فسفات فله در انبار سازمانی استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین،

در اجرای دستورالعمل نظام کنترل کیفیت مواد کودی و اهمیت موضوع نمونه برداری از کلیه کودها و آنالیز عناصر موجود،  عملیات نمونه برداری از کود دی آمونیوم فسفات وارده به انبار سازمانی قزوین به مقدار 207 تن توسط کارشناس مربوطه انجام و نمونه بصورت پلمپ شده جهت  آنالیز  به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی ارسال شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید