تقدیر از عملکرد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی از مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بدلیل تأمین نهاده های کشاورزی با کیفیت در این استان، تقدیر و تشکر بعمل آورد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید