شرکت در جلسه هم اندیشی استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان،

 جلسه هم اندیشی  و بازدید از طرحهای در دست اقدام شرکت سهامی زراعی گلپایگان با حضور ریاست سازمان جهاد کشاورزی و معاونین و مدیران استان و مدیریت شرکت خدمات حمایتی برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید