برگزاری جلسه کمیته فنی – بازرگانی بذور گندم و جو

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بذرو نهال،

در تاریخ 13 آذر ماه هفتمین  جلسه کمیته فنی – بازرگانی بذور گندم و جو  با حضور اعضای آن کمیته در دفترآقای مهندس ملازاده ، معاون محترم فنی و کنترل کیفی، برگزار شد. در این جلسه مقرر شد :

  در ابتدا پس از بررسی روند و عملکرد توزیع بذور گندم و جو استانها وبررسی مشکلات به پیشنهاد اعضای کمیته ، آقای مهندس ملازاده با نفرات یادشده به طور تلفنی مذاکره کردند:

  1. تماس با معاون محترم بهبود تولیدات گیاهی استان چهار محال و بختیاری ، بمنظورهمکاری بیشتر آن معاونت درخصوص توزیع  بذور گندم و جو استان
  2. تماس با آقای اسفندیار پور ، مشاور وزیر در امور بذر گندم، در خصوص صدور مجوز فروش بذور مادری استان خوزستان  در طبقه گواهی شده ( با عنایت به عدم وجود متقاضی)

با توجه به اینکه سازمان جهاد کشاورزی منطقه جنوب استان کرمان به منظور جلو گیری از شیوع بیماری لکه نواری قهوه ای گندم مانع از ارسال بذر رقم سیروان به جیرفت گردیده بودند در حالیکه هیچگونه مستند علمی و تجربی در خصوص آلودگی این رقم به بیماری مذکور وجود ندارد. آقای مهندس ملازاده ضمن تماس با آقای دکتر رستگاری  مجوز انتقال بذر یاد شده را از استان تهران را اخذ کردند.

همچنین مقررگردید با عنایت به روندکند فروش بذور گندم و احتمال رسوب آن هادر استان تهران  ،  جلسه ویژه ی جهت  بررسی وضعیت  بوجود آمده در دفتر معاونت برگزار گردد. 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید