ذخیره سازی و دپو خاک فسفات در انبارهای سازمانی استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود با تلاش و هماهنگی های به عمل آمده توسط همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان از ابتدای دی ماه سال 99 تا کنون توانسته ایم 5000 تن کود خاک فسفات را در انبارهای سازمانی استان ذخیره سازی نماییم و جانمایی لازم جهت ذخیره 12000 تن خاک فسفات لحاظ گردیده شده است

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید