توصیه فنی عمومی برای تغذیه درختان زیتون بارور از طریق کارگزاریهای استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از ارائه توصیه فنی تغذیه باغات بارور زیتون 6 تا 15 سال از طریق کارگزاری های استان خبر داد.  دکتر صالح محمدی با بیان اینکه با تغذیه صحیح  و مصرف بهینه کودهای کشاورزی مورد نیاز زپگیاه زیتون می توان افزایش عملکرد و کیفیت محصول را ارتقاء داد.

توصیه فنی تغذیه بشرح زیر؛                                                                                         

کودهای ازته

 اوره 250 کیلوگرم در هکتار ( نیترات آمونیم یا سولفات آمونیم) دو کیلوگرم برای هر درخت

کود بیو فسفات طلایی 400 کیلوگرم در هکتار 750 گرم برای هر درخت

کلرور پتاسیم 200 کیلوگرم در هکتار یک کیلوگرم برای هر درخت

سولفات روی 50 کیلوگرم

سولفات آهن 50 کیلوگرم

اسید بوریک 50 کیلوگرم در هکتار

کود حیوانی پوسیده 3 تن در هکتار

روش مصرف کودهای فوق بصورت چالکود می باشد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید