تامین و توزیع کود مورد نیاز باغات سیب شهرستان بیرجند

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد مهدی سعیدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از تامین و توزیع کودهای کشاورزی پرمصرف مورد نیاز برای 7 هکتار از باغات سیب  در شهرستان بیرجند خبر داد.

وی با اعلام این مطلب افزود :کودهای کشاورزی تامین شده برای باغات سیب از نوع کودهای پر مصرف اعم از ازته، فسفاته و پتاسه بوده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید