برگزاری جلسه پیگیری دستورات مدیر عامل محترم شرکت در جلسه شورای مدیران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

صبح امروز( چهارم بهمن ماه) جلسه ای با حضور کلیه همکاران و به منظور پیگیری دستورات مدیر عامل محترم در جلسه شورای مدیران و بهبود و افزایش روند کار در سالن جلسات شرکت برگزار گردید.

در این جلسه مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان در خصوص موارد مطرح شده در جلسه شورای مدیران با همکاران صحبت کرد .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید