حمل درون استانی انواع کود شیمیایی 250-300

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد مهدی سعیدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت : در دی ماه مقدار 201 تن انواع کود به انبار کارگزارانی که در فاصله 300-250 کیلومتری قرار دارند، فرستاده شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید