تحویل 1209 تن کود اوره به کارگزاران خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد مهدی سعیدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی اعلام کرد: در دی ماه مقدار 1209 تن کود اوره تحویل کارگزاران استان شد تا بین کشاورزان متقاضی توزیع شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید