شهرستان همدان

حمل انواع کود شیمیایی به شهرستان همدان استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

مقدار 635 تن انواع کود شیمیایی ازته، فسفاته و پتاسه در دیماه سالجاری توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان برای شهرستان همدان حمل شده است.

آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان با اعلام این خبر گفت: از مقدار 635 تن انواع کود شیمیایی ازته، فسفاته و پتاسه حمل شده برای شهرستان همدان، مقدار 587 تن کود شیمیایی اوره، مقدار 16 تن کود شیمیایی سولفات پتاسیم و 32 تن کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل در انبار کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در آن شهرستان تخلیه شده است که طبق سهمیه بندی مدیریت جهاد کشاورزی و مرکز خدمات کشاورزی منطقه در بین کشاورزان توزیع می شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید